Zarządzanie Oświatą


KomunikatyBiblioteka UAM
Uprzejmie informujemy, iż słuchacze Studiów Podyplomowych posiadają uprawnienia do korzystania z księgozbiorów Dwuwydziałowej Biblioteki WSE WNS oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. W związku z tym wszyscy słuchacze mają obowiązek potwierdzenia na Karcie Obiegowej (pobierz) braku zaległości dotyczących wypożyczania książek. Potwierdzenie takie dotyczące obu bibliotek można uzyskać w Dwuwydziałowej Bibliotece WSE WNS, ul. Szamarzewskiego 89 (aktualne godziny otwarcia biblioteki dostępne na stronie). Kartę Obiegową (pobierz) należy złożyć w Sekretariacie przed odebraniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ocena końcowa na dyplomie
Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29.10.2012r, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą ustala, że ostateczny wynik studiów określa się na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:
1) do 3,40 – dostateczny;
2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;
3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
5) powyżej 4,60 – bardzo dobry

Komunikat Kwestora ws. naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia terminu wnoszenia opłat
Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją JM Rektora Pana prof. dr hab. Bronisława Marciniaka od dnia 01 marca 2010r. odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne będą naliczane automatycznie w systemie USOS zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM (wprowadzonego uchwałą Senatu nr 71/2006 z dnia 29 września 2006r. , zm. uchwałą Senatu nr 128/2007 z dnia 25 czerwca 2007r.).więcej...