Surdopedagogika


Akademia trenera

O studiach


Adresaci
Oferta skierowana jest do osób wykształceniem wyższym (kierunek / specjalność: dowolna) posiadających tytuł zawodowy magister, licencjat lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Surdopedagoga

Formalne kwalifikacje
 • diagnozowanie wieloprofilowe dzieci z wadą słuchu;
 • projektowanie i ewaluacja rewalidacji indywidualnej dziecka z wadą słuchu;
 • praca w charakterze nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach specjalnych i szkołach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących;
 • praca w charakterze nauczyciela wspomagającego uczniów z wadą słuchu w przedszkolach, grupach i klasach integracyjnych.


 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 360 godzin w tym 120 godzin praktyk
 • opłata za całość studiów wynosi 3200 zł. (semestr 1600 zł., płatne w 4 ratach)


 • Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego jeżeli nie ma potwierdzenia w suplemencie do dyplomu,


 • Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

  Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 czerwca 2020 r. i nie podlega rejestracji elektronicznej. Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku.