Surdopedagogika


Akademia trenera

O studiach


Adresaci
Oferta skierowana jest do osób wykształceniem wyższym (kierunek / specjalność: dowolna) posiadających tytuł zawodowy magister, licencjat lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Surdopedagoga

Formalne kwalifikacje
 • diagnozowanie wieloprofilowe dzieci z wadą słuchu;
 • projektowanie i ewaluacja rewalidacji indywidualnej dziecka z wadą słuchu;
 • praca w charakterze nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach specjalnych i szkołach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących;
 • praca w charakterze nauczyciela wspomagającego uczniów z wadą słuchu w przedszkolach, grupach i klasach integracyjnych.


 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 360 godzin w tym 120 godzin praktyk
 • opłata za całość studiów wynosi 3200 zł. (semestr 1600 zł., płatne w 4 ratach)


 • Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe (z zamieszczonym zdjęciem)
 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego jeżeli nie ma potwierdzenia w suplemencie do dyplomu,
 • ksero dowodu osobistego,


 • Rekrutacja 2017/2018

  Termin składania dokumentów przedłużony do dnia 29 września 2017 r.
  Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty na studia podyplomowe zostały zakwalifikowane. Decyzje o przyjęciu na studia zostaną wysłane pocztą. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 21-22 październik 2017 r.
  W pierwszym semestrze będą obowiązywały wpłaty w 3 ratach, w drugim semestrze 4 raty. Numery kont zostaną podane na pierwszym zjeździe. Plan zjazdów proszę kontrolować w zakładce dla edycji 2.