Surdopedagogika


Akademia trenera

O studiach


Adresaci
Oferta skierowana jest do osób wykształceniem wyższym (kierunek / specjalność: dowolna) posiadających tytuł zawodowy magister, licencjat lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Surdopedagoga

Formalne kwalifikacje
 • diagnozowanie wieloprofilowe dzieci z wadą słuchu;
 • projektowanie i ewaluacja rewalidacji indywidualnej dziecka z wadą słuchu;
 • praca w charakterze nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach specjalnych i szkołach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących;
 • praca w charakterze nauczyciela wspomagającego uczniów z wadą słuchu w przedszkolach, grupach i klasach integracyjnych.


 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 360 godzin w tym 120 godzin praktyk
 • opłata za całość studiów wynosi 3200 zł. (semestr 1600 zł., płatne w 4 ratach)


 • Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego jeżeli nie ma potwierdzenia w suplemencie do dyplomu,


 • Rekrutacja 2018/2019

  Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty zostały przyjęte.

  Pierwszy zjazd dla nowej edycji nr 3 odbędzie się 4 listopada br. przy ul. Szamarzewskiego 89, bud. D sala 021. Plan zjazdów prosimy kontrolować w zakładce dla edycji 3.

  W pierwszym semestrze będą obowiązywały wpłaty w 3 ratach (do 20.11 w kwocie 800 zł., do 15.12 w kwocie 400 zł., do 15.01 w kwocie 400 zł.), w drugim semestrze 4 raty po 400 zł.. Numery kont zostaną podane na pierwszym zjeździe.

  Przewidywane terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019
  LP Data zjazdu
  1 4 listopada 2018 r.
  2 24-25 listopada
  3 8-9 grudnia
  4 12-13 stycznia 2019 r.
  5 26-27 stycznia
  6 9-10 lutego
  7 23-24 lutego
  8 9-10 marca
  9 23-24 marca
  10 6-7 kwietnia
  11 27-28 kwietnia
  12 18-19 maja
  13 1-2 czerwca
  14 15-16 czerwca
  15 29-30 czerwca