Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Warunki rekrutacji:
Przyjęcie na Studia Podyplomowe Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc. Studia są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.

Odpłatność za studia
Nauka na Studiach Podyplomowych Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna -1 semestr: 2000zł.

Organizacja studiów:
Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89D/ pok. 102
60-568 Poznań