Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Warunki rekrutacji
Przyjęcie na Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc. Studia są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.

Informujemy, że termin składania dokumentów jest do: 30 października 2020 r.

Wymagane dokumenty:
- podanie na studia podyplomowe do Rektora UAM
- Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
- Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D pok 201
60-568 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne