Asystent Rodziny


GerontologiaKierownik studiów podyplomowych
Dr n. med. Jolanta Twardowska- Rajewska
e-mail: jolaraja@amu.edu.pl
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 bud. D pok. A2
tel. 61 829-20-71
tel. 604 073 004

Przygotowują do pracy z rodziną w formie:
* konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
* terapii i mediacji
* usług dla rodzin z dziećmi
* pomocy prawnej
* organizacji grup wsparcia i samopomocowych

Przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych:
* pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk o rodzinie, pracy socjalnej
* innych kierunków studiów wyższych, z ukończonym lub trwającym 1-roczny stażem pracy z rodziną lub dziećmi

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych:
* 2 semestry 250 godzin 10 zjazdów (piątek/niedziela)
* liczba godzin zajęć: 250 godz. ( w tym 100 godz. wykładów i 90 godzin konwersatoriów, 30 godz. warsztatów i 30 godz. praktyk)

Wymagane dokumenty:
* podanie do Rektora UAM
* Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
* Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty

Koszt studiów: 1800,00zł za semestr