Akademia Trenera


Akademia trenera
Rekrutacja trwa!

Kierownik Studium:
dr Monika Christoph
monikaba@amu.edu.pl
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 222
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

Osoba do kontaktu :
dr Monika Christoph
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D"
tel. 61 829 22 93
monikaba@amu.edu.pl

Szanowni Państwo, przekazuję informację, że z powodu zgłoszenia się niewystarczającej liczby kandydatów na studia podyplomowe: Akademia Trenera, nie możemy uruchomić kolejnej edycji od lutego 2018. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy jednak serdecznie od nowego roku akademickiego 2018/2019. Rekrutacja trwa cały czas, aż do końca września 2018 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: monikaba@amu.edu.pl

Z poważaniem dr Monika Christoph
Kierownik Studiów Podyplomowych: Akademia Trenera.


Ogólne informacje:
Oferta Studium adresowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym, które chcą zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu trenera. Adresatami są: pracownicy działów szkoleń, wewnętrzni lub samodzielni trenerzy i szkoleniowcy, pracownicy firm szkoleniowych, doradcy zawodowi, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z grupą.

Cele:
 • przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi
 • kształtowanie umiejętności analizowania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń
 • zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu uczenia się osób dorosłych
 • przygotowanie do pracy w warunkach ekspozycji społecznej
 • kształtowanie kompetencji w zakresie pracy z różnymi grupami szkoleniowymi
 • kształcenie profesjonalnych trenerów i specjalistów ds. szkoleń
 • poszerzenie możliwości zatrudnienia
 • przygotowanie do prowadzenia firmy szkoleniowo konsultingowej
Organizacja Studiów:
 • Studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 220 godzin
 • Rozpoczęcie zajęć: luty 2018
 • Opłata za jeden semestr wynosi 2.200 zł (możliwość rozłożenia na raty)
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w formie trzydniowych zjazdów (piątek od 16:00 –sobota - niedziela)
Wymagane dokumenty:
Program zajęć na studiach obejmuje m.in. następujące przedmioty:
Trening interpersonalny Blended learning
Dynamika procesu grupowego Webinaria
Sytuacje trudne w pracy trenera Emisja głosu
Strategie uczenia się osób dorosłych Projektowanie sesji szkoleniowej - symulacja
System szkoleń w organizacji Trener na rynku usług szkoleniowych
Zarządzanie projektem szkoleniowym Pozyskiwanie funduszy EFS
Konstruowanie szkoleń Przygotowanie do praktyk trenerskich
Metodyka prowadzenia szkoleń Autoprezentacja w pracy trenera
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie prezentacji Budowanie świadomości trenerskiej
Praktyki trenerskie